Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği’nin

NİYE BEN OLMAYAYIM

NEDEN BUGÜN OLMASIN


Deklarasyonu


Yöneticileri denetleyen, halkı bilinçlendiren, yönlendiren ve şekillendiren dernekler bilimsel ve akademik kurumlar olarak da ortaya çıkarlar. Biz de 3,5 yıl önce tarih bilincinde buluşmak amacıyla yola koyulduk. İstedik ki yapmak isteyip de yapamadığımız şeyleri bir çatı altında beraber hayata geçirelim. Ülkemizde dernek, sendika, meslek odası ve vakıf olmak üzere 150 bin sivil toplum örgütü bulunmakta. Biz sadece bunlardan biri olmak yerine sizin hayatınızda yer edinmek istiyoruz. Çünkü biz hep beraber varız.

Parayı verenin yönetmesi kuraldır ve boşuna denilmemiş. “bugün para veren yarın emir verir”. Bizi profesyonel bir birliktelikten ziyade amatör ruha sahip, gönüllük esasına dayanan bir kitle kuruluşu olmayı seçtik. Bu yüzden; yüzümüz hep size dönük ve sizin bizim kolumuza girip elimizden tutmamızı istiyoruz.

Bu gün insanımıza hakim olan yanlı bir düşünce var. Bu fikri sabiti şu şekilde özetlememiz mümkün: “Küreselleşme engellenemez bir süreçtir, çokuluslu şirketlerin ve büyük devletlerin gücüne karşı durulamaz, öyleyse ’gerçekçi olmak gerekir’. Olup–bitene itiraz etmek ve boşa direnmek yerine ona ‘uyum sağlamalıyız’, öyle boyumuzdan büyük işlere burnumuzu sokmamalıyız. Kendi işimize yönelmekten, kendimizi kurtarmaktan başka seçeneğimiz yoktur…”

Oysa politikaya karışmıyoruz diyenler bal gibi birilerinin politikasının aracı oluyorlar. Hiçbir şeye karışmayarak aslında çok şeye karışmış oluyorsunuz. Toplumumuzun hızla yozlaştırılması sürecine karşı set kurmamak aslında bu süreci hızlandırmaya yardımcı olmaktır. Eğer bu kimliksizleştirme sürecine karşı çıkıyorsanız tarihin öznesisinizdir ve tarihi yapabilirsiniz. Elbette bu çabalarla gelecek kuşaklar sizin yaptığınız tarihi yazacaklardır. Aksi halde medeniyetimizin bir geleceği olduğundan söz etmek ve bu konuda hedefler kurmak mümkün olamaz.

Toplumumuzun senlerin toplamından oluşuyor ve hiç kimsenin yarına çıkmaya garantisi yok. Öyleyse sen yapmazsan kim yapacak, bugün olmazsa ne zaman olacak.

Değerli katkılarınızın derneğimizin çalışmaları için çok önemli olduğunu bilmenizi istiyoruz. Bu genç fidanımızı damlalarla büyütmeye, gelecek nesillere, gölgelenip huzur bulacakları kocaman bir çınar bırakmaya ne dersiniz.

TBBD

 
Tarih Bilinci & Kültür Dergisi - Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği (TBBD)

Bağlarbaşı  icadiye sok. Cumhuriyet Apt No: 15 D: 2 Bağlarbaşı Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 651 10 27 web: www.tbbd.org e-posta: htkonuk@gmail.com